Tjänster

Utveckling av ledarskap och organisation

Utveckling av ditt personliga ledarskap

Har du kört fast – tycker du gjort allting rätt men kommer ändå inte vidare?
Har du svårt att få din egen tolkning i rollen som ledare att överensstämma med arbetsbeskrivningar, målsättningar, förväntningar och befogenheter?

Jag erbjuder individuell coachning av chefer och nyckelmedarbetare på alla nivåer i en organisation.
Stöd till dig som ledare på plats.

 

Strategiskt arbete i ledargrupp

Behöver din ledargrupp genomgå en resa från grupp till team?
Stämmer din mötesstruktur överens med mål och strategi?
Jag erbjuder utveckling av din ledargrupp under resans gång.

 

Det svåra samtalet

Lär dig att överlämna ett negativt besked på ett sätt så din motpart tackar dig.