Om mig

Ytte Hjert, konsult inom ledarskap, krishantering, mentor, coachning och organisationsuvecklare

Ytte Hjert, konsult inom ledarskap och organisationsutveckling

 

Med 22 års erfarenhet från chefsbefattningar inom offentlig och privat verksamhet i både Sverige och Danmark har jag arbetat med stora förändringsprocesser och utvecklat en djup förståelse för personal- och verksamhetsfrågor. Jag är en erfaren konflikthanterare.

 

Jag har en masterexamen i Health Management från Copenhagen Business School och är utbildad coach.

 

Jag är dessutom utbildad sjuksköterska i Danmark och vidareutbildad anestesi-, intensivvårds- och operationssjuksköterska i Sverige.